På spor etter istiden

Bli med på jakt etter gamle fangstgraver og dødisgroper dannet under istiden for ca 10 000 år siden.

I Gammeldalen er et stort område med spor etter siste istid, et nasjonalt vernet kvartærgeologisk område. Det er spennende å gå opp på høye eskere og ned i dødisgroper. Her kan vi også finne rester etter kullbrenning og gamle fangstgraver. Vi guider på etterspørsel.

Vi ser store og tydelige spor etter siste istid og et formrikt dødisterreng. Et stort nettverk av eskerrygger. Noen opptil 80 meter høye. I istiden var det store bredemte sjøer her og i dalsidene finnes spylerenner, terrasser og seter.

Du vil kunne se rester etter dyregraver. Disse ligger i store, imponerende fangstsystemer som viser at det her har vært en stor aktiv fangstkultur.

Gammeldalen starter ca. 3 km øst for Telstad og er godt egnet for turer.

I Tela finnes ørret. Fiske i området dekkes av «Tynsetkortet».
Mer om fiske og fiskekort finner du på Fishspot.no . Se også jaktmuligheter på Jaktspot.no